Bratislavský kraj

Pre výstavbu D4 a R7 pribudnú ďalšie dopravné obmedzenia

Od pondelkového popoludnia bude úplne uzavretá cesta III/1383 medzi obcami Blatná na Ostrove a Macov.

Do Bratislavy prídu európski experti na cyklodopravu

So svojimi skúsenosťami na workshope vystúpia európski experti na cyklodopravu z Poľska a Českej republiky.

V Bratislavskom kraji vzniknú štyri nové bilingválne gymnáziá

Na bilingválne gymnáziá sa môžu hlásiť ôsmaci aj deviataci.

Múzeum v Pezinku má najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe

Lisy spĺňali podľa riaditeľa múzea Martina Hrubala nielen pracovnú, ale aj estetickú funkciu a odrážali spoločenské postavenie svojho majiteľa.

POLÍCIA:Dopravné obmedzenia v Bratislave výrazne sťažia presun vodičov

Polícia i hasiči deklarujú, že sú pripravení urobiť maximum, aby prišla pomoc ľuďom aj pre dopravné obmedzenia v čo najkratšom čase.

Pri ceste do Bratislavy odporúčajú ľuďom od Trnavy nechať auto doma

V rámci plánovaných dopravných obmedzení bude uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu.

Lesy SR upozorňujú, že kompetencie na ochranu lesov majú aj samosprávy

O vyhlásenie lesov pri Bratislave vo vlastníctve SR za lesy osobitného určenia požiadala organizácia Lesy SR práve s cieľom zvýšenia ich ochrany, uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR.

Bratislavská arcidiecéza slávi rok modlitieb za nové kňazské povolania

Rozhodnúť sa pre duchovné povolanie kňaza vyžaduje podľa Zvolenského hlboké osobné rozmýšľanie nad svojím životným povolaním pred Pánom Bohom.

Obyvatelia Bratislavy odovzdali petíciu, chcú zabrániť výrubu lesov

Signatári petície štát spoločne žiadajú, aby lesy v okolí hlavného mesta plnili predovšetkým prírodný a rekreačný charakter.

SNG pozýva na finisáž výstavy Užitočná fotografia

Expozícia, ktorá približuje fotografiu ako nástroj vhodný na rozmanité využitie v súčasnom umení, sa končí v nedeľu 17. februára.

Obec Chorvátsky Grob a ochranári nesúhlasia s projektom Šúrske lúky

Obec Chorvátsky Grob už zaslala nesúhlasné stanovisko k predloženému zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Pri tzv.obedoch zadarmo chýba samosprávam metodika i zohľadnenie cien

Samosprávy zdôrazňujú, že štátne dotácie nemožno prezentovať ako obedy zadarmo, keďže suma za stravnú jednotku nepokrýva len náklady na suroviny, ale aj režijné náklady. ,aktualizované 

Pri Hlbokom jazere v Senci plánuje investor vybudovať rekreačnú zónu

Vybudovať chce celkovo 41 rekreačných domov, z toho 19 individuálnych a 22 radových. Taktiež jeden apartmánový dom s 12 apartmánmi a 96 parkovacích miest.

Bratislavskí policajti spustili vlastnú stránku na sociálnej sieti

Prostredníctvom stránky tiež môžu občania policajtom posielať správy, podobne ako pri celoslovenskej stránke polície.

Duálne vzdelávanie bude v kraji dostupnejšie a atraktívnejšie

Počet žiakov odborných škôl v kraji rastie, v Bratislavskom kraji je však dlhodobo nízky. Je to podľa neho spôsobené tým, že v porovnaní s inými krajmi má Bratislavský kraj pomerne veľa gymnázií.

Bratislava vymenila svojich zástupcov vo vedení strategických podnikov

Primátor Bratislavy Matúš Vallo vysvetlil, že pokým mesto získa výsledky z transparentných výberových konaní na šéfov mestských podnikov, potrebuje mať tieto firmy pod väčšou kontrolou.

Novým náčelníkom mestskej polície v Bratislave bude M. Gajdoš

Myslí si, že je potrebné zo strany mestskej polície aktívne vyhľadávať a predchádzať rizikovým situáciám, ktoré môžu viesť k porušovaniu verejného poriadku. ,aktualizované 

Vo funkcii riaditeľa Mestských lesov v Bratislave končí J. Zikmund

ZMestské lesy v Bratislave na svojom webe informujú, že hospodária na ploche približne 3000 hektárov. Územie jej správy je vymedzené časťou pohoria Malých Karpát.

Chrípka zatvára školy v Bratislavskom kraji

Regionálny hygienik vydal rozhodnutia o zákaze vyučovania v základnej škole v Plaveckom Mikuláši, v materskej škole v Plaveckom Mikuláši a v materskej škole v Hrubej Borši.

POĎ VON: Big Daddy Wilson a Čarbaničky

Tipy na kultúrne podujatia.