Československé výročia 2018

TASR pripravuje v súvislosti s osmičkovým rokom viacero projektov

Najväčším z nich budú Pamätníky prvej svetovej vojny.

WEISS: Nadštandardné vzťahy Slovenska a Česka treba kultivovať

Pri príležitosti osláv týchto dejinných udalostí sa uskutoční rad podujatí, podľa Weissa ich v priebehu budúceho roka bude vyše 50.

Oslavy výročí v roku 2018 poukážu i na bohatstvo kultúrneho dedičstva

Za podujatie, ktoré si bude vyžadovať najkomplexnejšiu prípravu, označil hovorca rezortu kultúry Deň Martinskej deklarácie (30.10.) – oslavu 100. výročia vzniku prvej Československej republiky.

K výročiu 100 rokov od vzniku Československa sa pripravujú podujatia

Vláda SR určila za národného koordinátora pre prípravu spoločných osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou a Českou republikou Vladimíra Valoviča, riaditeľa Slovenského inštitútu v Prahe.