< sekcia Ekonomika

Sociálni pracovníci majú mať viac času na špecializované dovzdelávanie

Na snímke Alena Bašistová. Foto: TASR/František Iván

Legislatíva stanovuje, že každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie.

Bratislava 26. júna (TASR) - Sociálni pracovníci v špecializovaných odboroch majú získať viac času na absolvovanie akreditovaného vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých činností, ktorý posunul parlament v stredu do druhého čítania. Na rokovanie právnu normu predložili koaliční poslanci, platiť by mala od 1. septembra tohto roka.

Legislatíva stanovuje, že každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie. Ak si túto povinnosť nesplní, nemôže naďalej vykonávať túto činnosť. Akreditované vzdelávacie programy môžu realizovať len vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú udelenú akreditáciu od akreditačnej komisie ministerstva práce. "Hoci od 1. januára 2016 mohli vzdelávacie inštitúcie podávať žiadosti o akreditáciu, spravila tak len jedna, a to len na jeden špecializovaný vzdelávací program, konkrétne sociálna kuratela. Z tohto vyplýva, že ak do 31. decembra 2020 sociálni pracovníci neabsolvujú akreditované špecializované vzdelávacie programy, nebudú spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon tejto činnosti," priblížila nezaradená poslankyňa Alena Bašistová.

Poslanci preto navrhujú, aby sa predĺžilo obdobie na splnenie tejto podmienky z 31. decembra 2020 na 31. decembra 2022. "Predĺžením obdobia, počas ktorého sa uplatňuje prechodné ustanovenie, sa vytvorí priestor na akreditovanie ďalších vzdelávacích inštitúcií a následne aj na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre sociálnych pracovníkov vykonávajúcich špecializované odborné činnosti," priblížili poslanci.

Parlament posunul do druhého čítania aj druhú koaličnú novelu o nelegálnej práci. Výnimka pri nelegálnej práci sa má rozšíriť aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, ak pre ňu vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tohto spoločníka, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 roku veku. Rovnako sa rozširuje aj výnimka z nelegálnej práce. V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, a na jeho rodinných príslušníkov.

"V záujme toho, aby bola navrhovaná úprava analogická tej súčasnej, navrhuje sa rozšíriť výnimku na spoločnosti s r.o., ktoré majú jediného spoločníka, bez ohľadu na počet zamestnancov. Spoločnosť s r.o. s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov," uviedli poslanci.