< sekcia Ekonomika

Tatra banka Group dosiahla vlani zisk 119,9 milióna eur

Foto: Andrej Galica

Pokles zisku bol spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných položiek a vyššou daňou z príjmu. Výsledok pred zaúčtovaním dane z príjmu a tvorbou opravných položiek, vzrástol o 7,1 %.

Bratislava 25. marca (TASR) - Tatra banka Group zaznamenala ku koncu vlaňajška medziročný pokles konsolidovaného zisku o 3,6 % na 119,9 milióna eur. Zaznamenala rast úverov aj vkladov. Vyplýva to z hospodárskych výsledkov zverejnených bankou.

Pokles zisku bol spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných položiek a vyššou daňou z príjmu. Prevádzkový výsledok, teda výsledok pred zaúčtovaním dane z príjmu a tvorbou opravných položiek, vzrástol o 7,1 %. Rast tvorby opravných položiek nebol spôsobený znížením kvality portfólia, práve naopak, miera zlyhaných úverov aj v roku 2018 klesala. Opravné položky rástli z dôvodu rozhodnutia Tatra banky, že bude k ich tvorbe pristupovať konzervatívnejšie.

Čisté úrokové výnosy vzrástli medziročne o 7,5 % na 289,3 milióna eur. Po štvorročnom období poklesu ide o nárast, ktorý bol spôsobený najmä silnejším rastom objemu úverov.

Konsolidované aktíva skupiny Tatra banka Group vzrástli o 5,5 % na úroveň 13,20 miliardy eur. Na raste sa výrazne podieľali úvery, ktoré stúpli medziročne o 7,2 % na 10,18 miliardy eur. Podiel zlyhaných úverov na celkovom portfóliu poklesol z 2,9 % na úroveň 2,3 %, čo je výrazne pod hodnotou sektora. Z klientskych úverov rástli najmä úvery určené na zabezpečenie bývania. NBS začala v roku 2017 sprísňovať možnosti poskytovania hypotekárnych a spotrebných úverov. Tieto opatrenia ešte posilnila v roku 2018 a v januári 2019. Preto na trhu úverov fyzických osôb ráta banka so spomalením tempa rastu aj v tomto roku.

Vklady stúpli na 11,33 miliardy eur. Pomer úverov ku vkladom na konsolidovanej báze bol ku koncu vlaňajška 89,8 %. Ukazovateľ primeranosti vlastných zdrojov na konsolidovanej báze bol ku koncu vlaňajška na úrovni 17,69 %, čo je významne viac ako je požadovaná hodnota Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou.

Rástli aj výnosy z poplatkov a provízií, a to o 3,2 %. Rast prevádzkových výnosov a pokles prevádzkových nákladov viedli k zlepšeniu ukazovateľa pomeru nákladov a výnosov na 53,6 % z úrovne 55,4 % v roku 2017. V marci 2017 medzinárodná ratingová agentúra Moody’s zvýšila Tatra banke rating na investičný stupeň A3 a stabilný výhľad. Agentúra potvrdila rating v novembri 2018.

"Dosiahnuté výsledky považujem za skutočne výnimočné. Ale nejde len o výsledky uplynulého roku. Tatra banka dosahuje osem rokov po sebe stabilne deväťciferný hospodársky výsledok a dvojcifernú rentabilitu vlastného kapitálu. Podľa registra účtovných závierok prekonalo v roku 2017 métu 100 miliónov eur iba 15 firiem na Slovensku a iba 5 spoločností dokázalo túto métu prekonať každý rok za obdobie rokov 2012-2017," skonštatoval v stanovisku pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday.

Návratnosť kapitálu sa vlani medziročne znížila na 12 %, a to z 13,4 % v roku 2017. Dôvodom je rozhodnutie akcionárov o navýšení vlastného imania, keďže samotná úroveň zisku sa zmenila len málo.