Nácvik zásahu pri nehode

V Kysaku simulovali nehoduV Kysaku simulovali nehoduV Kysaku simulovali nehoduV Kysaku simulovali nehoduV Kysaku simulovali nehoduV Kysaku simulovali nehodu

V Kysaku simulovali nehodu

Taktické cvičenie na tému: Udalosť s hromadným postihnutím osôb absolvovali študenti Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti, Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Cvičenie sa konalo 13. apríla 2018 v Kysaku vo výcvikovom stredisku Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach s účasťou aj ďalších zložiek Integrovaného záchranného systému.