Pochod v Michalovciach

pochod, Michalovcepochod, Michalovcepochod, Michalovcepochod, Michalovcepochod, Michalovce

pochod, Michalovce

Na snímke zhromaždenie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko v Michalovciach 9. marca 2018.