< sekcia Kultúra

Dotácie v projekte Folklór - duša Slovenska podporia koprodukčné diela

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Súbory sa môžu uchádzať o podporu do 60.000 eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje päť percent. Ľudoví umelci a remeselníci môžu žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur.

Bratislava 9. marca (TASR) – Výsledkom podpory tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom aktuálnej výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) môže byť i vznik nového autorského diela v medzinárodnej koprodukcii. O dotácie v rámci projektu Folklór – duša Slovenska možno požiadať do 25. marca.

Príspevok z celkovej alokácie vo výške 1,5 milióna eur pre profesionálne i neprofesionálne súbory, ale i individuálnych umelcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry je okrem tvorby a prípravy diel, podujatí a vzdelávacích seminárov určený aj na obnovu a doplnenie potrebného vybavenia. "Podpora je určená i na nákup krojových kostýmov, krojových súčastí, rekvizít či hudobných nástrojov," spresňuje FPU v podmienkach výzvy, ktorú možno nájsť na weboch FPU, Ministerstva kultúry (MK) SR i samotného projektu Folklór – duša Slovenska. Dotáciu môžu umelci použiť aj na výrobu zvukového alebo multimediálneho nosiča. V prípade vydávania CD nosičov je minimálny povinný počet 500 kusov.

Výzvu vyhlásil FPU 27. februára. Súbory sa môžu uchádzať o podporu do 60.000 eur, pričom ich povinné spolufinancovanie predstavuje päť percent. Ľudoví umelci a remeselníci môžu žiadať o štipendium vo výške viac ako 5000 eur. Všetky projekty sa musia zrealizovať od 1. júna 2019 do 30. mája 2020. Rozhodovať o nich budú päťčlenné odborné komisie.