< sekcia Regióny

ZŠ v Bratislave sa pripravujú na zápisy, budú aj dni otvorených dverí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Bližšie informácie o zápisoch, podmienkach a termínoch uvádzajú mestské časti na svojich webových stránkach.

Bratislava 6. marca (TASR) – Základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavských mestských častí sa pripravujú na zápis prvákov. Výnimkou nie sú ani školy v štyroch najväčších mestských častiach, teda v Petržalke, Novom Meste a Ružinove, kde sa zápis pre školský rok 2018/19 uskutoční v piatok 6. apríla a v sobotu 7. apríla a v Starom Meste, kde bude zápis prváčikov v piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla.

Samotnému zápisu však budú aj tento rok predchádzať počas marca dni otvorených dverí v jednotlivých školách. "Sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi a osobne sa dozvedieť o zameraní školy, školskom vzdelávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, športovej a záujmovej činnosti, realizácii projektov či dosiahnutých úspechoch," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Podľa starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého je to príležitosť, aby mali rodičia o tej-ktorej škole čo najviac informácií. Tí totiž školy vyberajú podľa rôznych kritérií, od zamerania a špecializácie až po výsledky v rôznych hodnoteniach. "Aj preto už niekoľko rokov pred zápismi vydávame brožúrku so všetkými dôležitými informáciami," doplnil Kusý. Okrem samotných konzultácií s pedagógmi sa budú môcť rodičia spolu s deťmi zúčastniť na vyučovacích hodinách, navštíviť školské kluby detí či záujmové krúžky. Niektoré pripravujú zároveň pre návštevníkov program alebo ochutnávky niektorých jedál zo školskej jedálne.

Viaceré samosprávy hovoria o školstve ako o jednej z priorít mestskej časti. Poukazujú na vysokú úroveň vyučovacieho procesu, ktorú majú potvrdzovať výsledky v rámci testovania žiakov, napríklad v Starom Meste. Zároveň vyzdvihujú viaceré investície do rekonštrukcií škôl a školských areálov. Okrem toho Petržalka napríklad motivuje učiteľov k zvyšovaniu kvality vzdelávania v rámci projektu Naučiť lepšie, odmeniť viac, Nové Mesto zasa prispieva na rôzne športové aktivity žiakov či nákup aktovky a školských potrieb pre prvákov. "Školy sa zapájajú do rozličných projektov, aj medzinárodných," doplnila hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.

Bližšie informácie o zápisoch, podmienkach a termínoch uvádzajú mestské časti na svojich webových stránkach. Tie zároveň spolu s webstránskami jednotlivých škôl informujú aj o termínoch dní otvorených dverí.

Zápisu do MŠ v Nitre budú v apríli predchádzať dni otvorených verí


Zápis do 26 materských škôl (MŠ) v Nitre sa uskutoční od 2. do 10. mája. Ako informovala radnica, žiadosti o prijatie do jednotlivých škôlok budú ich riaditeľky prijímať v Kongresovej sále mestského úradu. Aby sa rodičia pri výbere škôlky vedeli lepšie rozhodnúť, budú vo všetkých predškolských zariadeniach 24. a 25. apríla dni otvorených dverí.

Zákonní zástupcovia dieťaťa pri zápise predložia žiadosť o prijatie do škôlky. Formulár žiadosti si rodičia môžu stiahnuť z webovej stránky mesta, alebo si ho vyzdvihnú v deň zápisu na mestskom úrade. Musia tiež doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a k nahliadnutiu rodný list. "Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," upozornila radnica.

Pre deti so špeciálnymi potrebami zriadilo mesto kapacity v štyroch materských školách. V MŠ Nábrežie mládeže je trieda pre deti s mentálnym postihnutím, v MŠ Piaristická pre deti s poruchami zraku, v MŠ Štiavnická sú deti s poruchami sluchu a v MŠ Nedbalova sú predškoláci s diagnózou diabetes.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.