< sekcia Slovensko

Nezaradení poslanci neuspeli s návrhmi na odstránenie byrokracie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cieľom prvej novely Zákonníka práce bolo zavedenie možnosti uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Bratislava 12. februára (TASR) - Parlament odmietol sériu noviel z dielne nezaradených poslancov, ktorými chceli upraviť Zákonník práce a odstrániť tak niektoré zbytočné byrokratické povinnosti najmä pre zamestnávateľov. Poslanci Miroslav Beblavý, Simona Petrík a Jozef Mihál chceli upraviť uzatváranie dohôd podľa autorského zákona, či zrušiť povinnosti prihlasovať a odhlasovať dohodárov na konkrétne odpracované dni na zdravotné poistenie.

Cieľom prvej novely Zákonníka práce bolo zavedenie možnosti uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Naďalej tak bude platiť, že napríklad na vytvorenie IT programu, reklamného textu, loga alebo grafiky nebude možné uzatvárať dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a ani dohodu o brigádnickej práci študentov.

Druhou novelou chceli odstrániť ustanovenia Zákonníka práce, Exekučného poriadku a zákona o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, ktoré ukladajú zamestnávateľom povinnosť suplovať prácu exekútorov a štátu. Zamestnávatelia budú mať i naďalej povinnosť vystavovať zamestnancom potvrdenia pri skončení zamestnania o tom, či sa zo mzdy vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, a to nielen pri zamestnancoch v pracovnom pomere, ale aj pri skončení dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Treťou novelou Zákonníka práce chceli umožniť mladým ľuďom starším ako 15 rokov, ktorí majú za sebou povinnú školskú dochádzku, aby mohli riadne nastúpiť najmä na brigády, nasledujúce v lete po skončení vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky. Zákonník práce im v súčasnosti neopodstatnene zakazuje aj takúto formu práce. Ani túto novelu však parlament neposunul do druhého čítania.