#seriálsr

Stöcklova ulica v Bardejove dostala meno po významnom reformátorovi

Leonard Stöckel (1510-1560) pochádzal z rodiny bardejovského kováča a richtára. Študoval v Košiciach, Bratislave a na univerzite vo Wittenbergu.

V Giraltovciach sa na jednej ulici pomyselne spájajú dva štáty

Staršiu časť ulice kedysi obyvatelia nazývali Palestína.

Názvy ulíc v rekreačnej oblasti na Domaši vybrali i miestni obyvatelia

Rekreačná oblasť Domaša Dobrá je letné rekreačné stredisko, ktoré navštevujú ľudia z celého Slovenska i susediacich krajín.

T. G. Masaryk v názve námestia v Cinobani neprešiel

Názvoslovie ulíc pred piatimi rokmi vytvárali nielen v Cinobani, ale aj v susednom Málinci. Poštárky, ale aj hasiči či záchranka sa dovtedy orientovali len podľa súpisných čísel jednotlivých domov.

Cez Robotnícku ulicu kráčala celá história Považských strojární

Ulica spočiatku nemala žiadny názov, miestni ju volali jednoducho ulica k zbrojovke. Prvý názov dostala až za Slovenského štátu, keď strojárne patrili pod nemecký koncern Reichswerke Hermann Göring.

Na Kapitulskej ulici v Bratislave nebol obchod, krčma ani reštaurácia

Podľa historika Štefana Holčíka sa dá predpokladať, že už v praveku existovala cesta vedúca od dunajského brodu špirálovito na vrchol kopca, kde v súčasnosti stojí Bratislavský hrad.

Na Kráľovskej ulici v Skalici sa údajne narodil kráľ

K názvu Kráľovská prišla ulica na základe povesti, ktorá sa viaže ešte k 12. storočiu.

Trotuár v Banskej Štiavnici bol miestom špacírok a študentov

Ulicu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pozná snáď každý, kto aspoň raz zavítal do tohto starobylého baníckeho mesta.

Ulica A. F. Kollára vedie do jeho rodnej doliny Struháreň v Terchovej

Po slávnom rodákovi pomenovali ulicu, ktorá vedie z centra obce až po osadu Holúbkov v doline Struháreň, odkiaľ A. F. Kollár pochádzal, v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

Nenápadná ulica v Nitre nesie meno prvého známeho slovenského richtára

Okrem pomenovania jednej z ulíc v centre mesta si Nitra uctila osobu svojho prvého známeho richtára aj osadením pamätnej tabule. Na budovu dnešného okresného úradu ju osadili v lete v roku 2006.