< sekcia Trenčiansky kraj

V Prievidzi pribudnú parkovacie plochy za asi 53.000 eur

Erb mesta Prievidza Foto: Heraldický register

Parkovacie miesta pribudnú na sídliskách Necpaly, Píly a Zapotôčky. Predpokladané náklady by mali dosiahnuť okolo 53.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Prievidza 18. júna (TASR) - Mesto Prievidza začalo proces verejných obstarávaní, ktorých výsledkom bude vybudovanie spevnených plôch. Parkovacie miesta pribudnú na sídliskách Necpaly, Píly a Zapotôčky. Predpokladané náklady by mali dosiahnuť okolo 53.000 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

Lokality v štyroch volebných obvodoch, kde pribudnú nové parkovacie miesta, vybrali mestskí poslanci ešte v jarných mesiacoch. "Najviac miest pribudne na sídlisku Zapotôčky na Ulici Fándlyho, kde je predmetom verejného obstarávania vybudovanie spevnenej plochy s kolmým státím pre približne 40 osobných motorových vozidiel. Zároveň sa zrealizuje vodorovné a zvislé dopravné značenie na celej existujúcej ploche s vyznačením priestorov pre umiestnenie kontajnerov a vstupov do priestorov existujúcich 'mopedární'," uviedol Ďureje.

Ako pokračoval, mesto reaguje aj na pretrvávajúcu požiadavku na vybudovanie parkovacích plôch na sídlisku Necpaly, na Veľkonecpalskej ulici by tak malo pribudnúť 28 nových miest a ďalších 13 miest vznikne aj na Svätoplukovej ulici na sídlisku Píly. "Všetky miesta budú vyznačené novým vodorovným dopravným značením," spresnil.

Náklady na vybudovanie spevnených plôch na Ulici Fándlyho odhadla radnica na 26.000 eur s DPH, na Veľkonecpalskej ulici 12.000 eur s DPH a na Svätoplukovej ulici na 15.000 eur s DPH. Všetky plochy sa obstarávajú v rozsahu zabezpečenia projektovej dokumentácie, príslušného povolenia na stavbu ako i ich samotnej realizácie.