< sekcia SEKCIA: Únos vietnamského podnikateľa

ZÁZNAM: Reakcie na zasadnutie brannobezpečnostného výboru