< sekcia Ekonomika

Audítori majú výhrady k novele o účtovníctve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Audítori upozorňujú, že spod verejnej kontroly sa prijatím novely dostanú desiatky subjektov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátnu pokladnicu.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenská komora audítorov (SKAU) má výhrady k novele zákona o účtovníctve, ktorá je v parlamente v súčasnosti v druhom čítaní a jej ďalšie prerokovanie vo štvrtok odobril parlamentný finančný výbor. Komora má výhrady k zvýšeniu veľkostných kritérií pre zákonom stanovený audit podnikateľských subjektov. Rezort financií však argumentuje, že po tejto zmene volali samotní podnikatelia.

Novelou sa majú upraviť veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká firmám povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú uzávierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. "Navrhuje sa zvýšenie o 100 % súčasných rozhodujúcich veľkostných podmienok, a to hodnota majetku a hodnota čistého obratu," uvádza sa v návrhu ministerstva. MF SR odhaduje, že zrušenie povinnosti overenia individuálnej účtovnej uzávierky by sa malo dotknúť približne 2300 spoločností, pričom by im mali klesnúť náklady na audítorské služby približne vo výške 9 miliónov eur.

Audítori upozorňujú, že spod verejnej kontroly sa prijatím novely dostanú desiatky subjektov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátnu pokladnicu. "Všetky krajiny, ktoré tieto zmeny urobili, pocítili pokles príjmov štátneho rozpočtu, čo sa týka daní, a vrátili naspäť tieto kritériá po zhruba štyroch až piatich rokoch," upozornil na to po rokovaní výboru prezident SKAU Milan Mozolák. Ako príklad uviedol Švédsko, Fínsko či Taliansko. "Mikroekonomický vplyv je ten, že vlastne na Slovensku nie je nijakým spôsobom regulovaný spôsob vedenia agend a podobne, žiadne legislatívne podmienky na to neplatia. Audítori sú jediné osoby, ktoré po odbornej stránke dohliadajú pri týchto firmách na to, aby výber daní, respektíve kvalita účtovných závierok, boli na úrovni," podotkol Mozolák.

Komora nesúhlasí s rezortom financií, že podnikatelia ušetria. Podľa komory je cena auditu pri dotknutých spoločnostiach zhruba 1000 eur až 2000 eur, čo je tretina, maximálne polovica z toho, čo odhaduje ministerstvo. "Je to skôr potrestanie tých spoločností, lebo potenciálna pokuta za to, že budú nesprávne viesť účtovníctvo, sú dve percentá z aktív, to je 20.000 eur až 40.000 eur. Spoločnosti za desatinu potenciálneho postihu majú akú-takú istotu, že to majú v poriadku. Toto sa novelou odstráni, lebo prirodzená vlastnosť je, že keď niečo nemusím, tak to nerobím. Automaticky to vedie k poklesu kvality účtovných závierok, poklesu príjmov štátneho rozpočtu, čo nie sú malé peniaze, a toto sú spoločnosti, ktoré sú ťahúňmi diverzifikácie ekonomiky," tvrdí Mozolák.

Komora má preto výhrady k novele a volá po regulácii v oblasti účtovníctva. "Pokiaľ nezabezpečíme protiváhu ubudnutiu kontroly zo strany audítorov, napríklad tlakom na to, aby bola profesia účtovníctva regulovaná, tak je to nevhodný čas na aplikáciu takejto výraznej zmeny," myslí si Mozolák. Upozornil aj na to, že proti vyčleneniu ďalších podnikateľských subjektov z povinnosti auditu sa otvorene postavil aj Najvyšší kontrolný úrad. Komora ešte počas medzirezortného pripomienkového konania vyčíslila, že v súčasnosti sa na Slovensku audituje približne 11.000 účtovných jednotiek. Ak sa kritériá zvýšia, počet kontrolovaných subjektov klesne o 20 % až 30 %.

Novela je súčasťou antibyrokratických opatrení, ktorými chce štát znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager na výbore skonštatovala, že argumenty komory v tomto prípade sú vágne. "Táto úloha vyplynula z uznesenia vlády. Subjekty dlhodobo požadovali úpravu veľkostných kritérií. Bola by som rada, keby sme na konci dňa zistili, že spoločnosti sa budú správať transparentne," uviedla Meager. Priblížila zároveň, že rezort si je vedomý pripomienok SKAU, ale na druhej strane rozumie aj spoločnostiam, ktoré volali po zmene veľkostných kritérií. "SR bola v boji proti daňovým podvodom a únikom relatívne úspešná, tak sme urobili rozhodnutie. Nevieme povedať, či obchodné spoločnosti budú postupovať práve na základe uvoľnených podmienok tak, že pôjdu do netransparentného módu, alebo menej transparentného, alebo sme taká vyspelá spoločnosť, že budú pokračovať v transparentnom správaní sa a plnení daňových povinností. Toto je otázka do budúcnosti," podotkla Meager.

Zhoduje sa s komorou v tom, že oblasť účtovníctva nie je regulovaná, čo považuje za problém. "Sme za to, aby sa začalo naozaj na úrovni účtovníctva odborne diskutovať o tom, aby sa do zákona dostala regulácia tak, ako je aj regulácia pri daňových poradcoch. Účtovníctvo je vážna vec pre štát, podnikateľov, investorov, ekonomické prostredie, pretože verne musí zobrazovať hospodárenie obchodných spoločností," dodala Meager.