< sekcia Ekonomika

Ministerstvo hospodárstva chce podporiť ekonomiku verejnými zákazkami

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zníženie rastu slovenskej ekonomiky a prípadný nástup krízy chce Ministerstvo hospodárstva SR okrem iného riešiť znížením zaťaženia podnikov aj uvoľnením fiškálnej politiky.

Bratislava 20. septembra (TASR) – Zníženie rastu slovenskej ekonomiky a prípadný nástup krízy chce Ministerstvo hospodárstva (MH) SR okrem iného riešiť znížením zaťaženia podnikov, verejnými infraštrukturálnymi projektmi a uvoľnením fiškálnej politiky. Vyplýva to z návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky (SHP) Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý v piatok MH SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania.

Okrem úloh, ktoré vyplývajú zo SHP, sa rezort hospodárstva v akčnom pláne venuje aj aktuálnemu ochladzovaniu hospodárstva. Podľa materiálu sa štát v prípade vypuknutia hospodárskej krízy musí orientovať najmä na udržanie zamestnanosti, stimuláciu domácej spotreby a podporu priemyslu. "V prípade hospodárskeho ochladenia je potrebné využívať rozpočet verejnej správy na prechodné financovanie úloh so zvýšeným sociálnym a stimulačným charakterom," uvádza MH v akčnom pláne.

Na zvýšenie príjmov verejného sektora materiál odporúča "zvážiť zavedenie digitálnej dane". Na podporu podnikov rezort plánuje efektívne využívanie prostriedkov z predaja emisných povoleniek a investície podnikov chce MH podporiť prípadným zvýšením úverových kapacít Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Eximbanky a Slovak Investment Holdingu. Pomôcť podnikateľom by malo tiež navrhované odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov, investície do primárnej infraštruktúry prostredníctvom verejných zákaziek, či zníženie koncových cien elektriny financovaním podporovaných technológií jej výroby.

Jednou z priorít akčného plánu je udržanie zamestnanosti aj v prípade nástupu krízy. To by podľa navrhovaného materiálu mohlo zabezpečiť skrátenie pracovného času s primeraným znížením mzdy, ktorú by však štát po určitý čas pracovníkovi dorovnával. Podmienkou by malo byť, že zamestnanec absolvuje počas toho času kurzy a školenia. Pre nezamestnaných by štát mal v prípade potreby zabezpečiť čerpanie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na podporu hromadne prepustených pracovníkov. Ten je možné využiť v prípade prepustenia viac ako 500 zamestnancov v jednej firme a v jednom štáte, alebo vo viacerých firmách jedného regiónu v rovnakom hospodárskom sektore.

Ministerstvo financií (MF) SR vo štvrtok (19. 9.) výrazne znížilo predpoklad rastu slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) na tento rok z 3,5 na 2,4 %. V roku 2020 predpokladá MF SR ďalší pokles tempa rastu ekonomiky na 2,3 % HDP. V nasledujúcich dvoch rokoch by mala ekonomika rásť opäť mierne vyšším tempom, a to 2,8 % HDP v roku 2021 a 2,7 % HDP v roku 2022. Nezamestnanosť by sa podľa MF SR mala držať pod úrovňou šiestich percent. MF však upozornilo aj na riziká ďalšieho vývoja ekonomiky, ktorým je neriadený brexit i hospodárska vojna medzi USA a Čínou.