< sekcia Ekonomika

Finanzpartner zaznamenal rast vo všetkých ukazovateľoch

Foto: Finanzpartner

Spoločnosť Finanzpartner zverejnila údaje o svojom pôsobení na finančnom trhu za rok 2012, ktorý pre ňu znamenal rast vo všetkých kľúčových ukazovateľoch.

Bratislava 18. apríla (OTS) - Pod vynikajúce obchodné výsledky prevyšujúce rámec finančného trhu sa podpísalo najmä stále rozširovanie siete pobočiek Finanzpartneru v rámci Slovenska a s tým spojený výrazný nárast počtu kvalifikovaných podriadených finančných agentov pôsobiacich v tejto spoločnosti.

V roku 2012 vzrástol počet podriadených finančných agentov Finanzpartneru v porovnaní s prechádzajúcim rokom o 39,82 %, a to nielen vďaka rozširovaniu svojich existujúcich obchodných štruktúr, ale i vďaka získaniu nových obchodných štruktúr. Popri posilňovaní obchodnej siete sa však v roku 2012 venovala pozornosť i rozširovaniu počtu skúsených zamestnancov centrály Finanzpartneru, ako aj prinášaniu nových kvalitných a inovatívnych služieb centrály pre obchodnú sieť. Zvýšenie počtu podriadených finančných agentov a pobočiek Finanzpartneru sa tak spoločne s posilnenou centrálou postarali o nárast počtu sprostredkovaných finančných služieb Finanzpartneru v sektoroch poistenia a zaistenia, poskytovania úverov a kapitálového trhu o celých 55 % v porovnaní s rokom 2011.

Najväčší rast zaznamenal Finanzpartner vo svojom kľúčovom sektore poistenia a zaistenia, kde nárast obchodnej produkcie predstavoval 48 %, čím výrazne prekonal rast tohto sektora na slovenskom finančnom trhu, ktorý predstavoval len 0,8 %. Rovnako v ďalších sektoroch Finanzpartner dosiahol vyšší rast v porovnaní so slovenským finančným trhom, konkrétne v sektore poskytovania úverov 163 % oproti 10 % slovenského finančného trhu a v sektore kapitálového trhu 176 % oproti 3,7 % slovenského finančného trhu.

Rast obchodnej produkcie súčasne so sebou priniesol i nárast tržieb Finanzpartneru o 56,89 % v porovnaní s rokom 2011, čo Finanzpartneru umožnilo uskutočniť rozsiahle investície do rozširovania svojej obchodnej siete, financovania nových pobočiek, ako aj do rozšírenia centrály, spustenia nových informačných systémov a služieb poskytovaných svojim podriadeným finančným agentom. Čistý zisk Finanzpartneru v rovnakom období vzrástol o 34 %, čo Finanzpartneru umožní ďalšiu expanziu v roku 2013.

V roku 2013 očakáva Finanzpartner vo finančnom sektore pokles úrokových sadzieb, čo by malo zvýšiť dopyt po úverových produktoch. Pokles úrokov sa však dotkne aj kapitálových trhov a vkladových produktov, čo bude viesť klientov k stále väčšiemu dôrazu na vyššie a stabilné zhodnotenie svojich finančných prostriedkov. Vzhľadom na minuloročné zmeny v II. dôchodkovom pilieri spoločnosť predpokladá nárast dopytu po životnom poistení ako prostriedku prípravy na dôstojný dôchodok, ako aj prostriedku ochrany zdravia a príjmu.

Finanzpartner súčasne v roku 2013 očakáva zvyšovanie dôrazu klientov na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb. Práve v kvalite a komplexnosti služieb finančného sprostredkovania vidí Finanzpartner svoju najväčšiu trhovú výhodu a potenciál, keďže je mnohými zmluvnými partnermi dlhodobo hodnotený ako spoločnosť s najvyššou kvalitou služieb finančného sprostredkovania, ktoré poskytuje klientom. S ohľadom na skutočnosť, že celý finančný trh sa i vďaka prísnejšej legislatíve stále viac profesionalizuje, je však ďalším ukazovateľom, ktorý bude v roku 2013 na finančnom trhu zohrávať stále dôležitejšiu úlohu, i komplexnosť a kvalita služieb, ktoré jednotlivé spoločnosti poskytujú svojim podriadeným finančným agentom. Trhový podiel tak budú zvyšovať finančne stabilné spoločnosti, ktoré budú expandovať a prinášať inovatívne riešenia a ktoré tak budú schopné pripraviť podriadeným finančným agentom konkurenčne výhodnejšie podmienky.