#slovenčina

SLOVENČINA: Poďme riešiť floskuly

Floskula sa zvykne definovať ako prázdna, bezobsažná fráza. Má blízko ku klišé, ktoré je najprv originálne, metaforické, ale nadmerným používaním sa ošúcha.

SLOVENČINA: Prestaňme užívať počítače, aby nám nezabehli

Užívateľ je totiž odvodený od toho, kto niečo užíva; používateľ od toho, kto niečo používa. Internet, program, aplikáciu, sociálnu sieť atď. – užívame, alebo používame?

Zverejnili odpovede maturitných testov zo slovenčiny

Vyhodnocovanie testov sa prvýkrát realizuje centrálne a s využitím informačných technológií.

SLOVENČINA: Nemýľme si dopad s dosahom

Ak máme na mysli účinok, vplyv, dosah, hodnotí sa výraz dopad ako subštandardný, čiže nespisovný.

SLOVENČINA: Aj stojí pred slovom, tiež patrí zaň

Aj, ani, tiež (prípadne i) patria medzi vytyčovacie zdôrazňovacie častice.

SLOVENČINA: Je zdieľanie izieb či postelí ešte stále zakázané?

Bohemizmus zdieľať odvodený z českého sdílet sa používa vo význame mať niečo spoločné.

Slovenka učí v Bordeaux: Viacjazyčnosť je prostriedok k spolunažívaniu

Gabriela Žiaková hovorila aj o tom, čo motivovalo Francúzov učiť sa slovenčinu, či upozorňuje na dôležitosť zrovnoprávnenia slovanských jazykov.,aktualizované 

Rezort školstva nedostal podnet na nejasnosti v maturitných testoch

Na viacero problematických otázok v teste zo slovenského jazyka a literatúry, ktorý písali študenti v utorok (12. 3.), poukázali učitelia.

Na univerzite v Bordeaux sa učili slovenčinu, už si ju zvoliť nemôžu

Študenti sa však o Slovensku môžu dozvedieť aj z predmetu venovanému dejinám a kultúre strednej Európy, ktorý učí Gabriela Žiaková.,aktualizované 

SLOVENČINA: Parazituje príslovka stále pri stupňovaní stále častejšie?

Vo všetkých týchto prípadoch mala byť správne použitá príslovka čoraz.