#slovenčina

Diana Lemayová učí v Paríži slovenčinu, v súčasnosti má 14 študentov

Inalco je v súčasnosti jediný inštitút, na ktorom sa slovenčina vo Francúzsku vyučuje.

Prečo Východoslovák stále používa príslovku stále nesprávne?

Je totiž rozdiel, ak napr. na konkurz stále prichádza veľa záujemcov a zakaždým prichádza veľa záujemcov.

Začína sa maturitný týždeň, a to testami a slohom zo slovenčiny

Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky si všetky školy môžu prevziať 2. mája elektronickou formou, doplnil rezort školstva.

SLOVENČINA: Nie je rola ako roľa

Chyby robíme obzvlášť pri ich skloňovaní.

SLOVENČINA: Je vhodné používať časticu snáď?

Krátky slovník slovenského jazyka definuje slovíčko snáď ako menej vhodné. Ide o čechizmus. Namiesto neho odporúča používať skôr výrazy ako azda, hádam, možno, vari, nebodaj.

SLOVENČINA: Facebook či facebook?

Názvy sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Instagram, Pokec, Skype či internetová encyklopédia Wikipédia – všetky píšeme s veľkým začiatočným písmenom.

SLOVENČINA: Ako je to s tým jednaním?

Krátky slovník slovenského jazyka hovorí, že nezvratný tvar slovesa jednať je nesprávny. Používame ho nesprávne vtedy, keď hovoríme o tom, že o niečom rokujeme, diskutujeme.

SLOVENČINA: Buď s čiarkou, alebo bez čiarky?

V prípade spojky alebo nepíšeme čiarku vtedy, keď ňou spájame dve slovné spojenia na rovnakej úrovni, to znamená, že nejde o vylučovací vzťah.

SLOVENČINA: Kandidovať za či na prezidenta?

Podstatné meno kandidát je viazané s predložkou na – kandidát na prezidenta, kandidát na predsedu, kandidát na poslanca.

SLOVENČINA: Kontaminácia zvádza na kríženie slovesných väzieb

Pri zeugme sa uviedli obe slovesá, ale zanedbala sa väzba jedného z nich. Pri kontaminácii sa objavuje len jedno sloveso, ktoré preberá nesprávnu väzbu od iného, obsahovo príbuzného.